HomeДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯArticlesПосібник "Методичні рекомендації з організації та проведення громадських слухань із розгляду планів дій зі сталого енергетичного розвитку міста"

Посібник "Методичні рекомендації з організації та проведення громадських слухань із розгляду планів дій зі сталого енергетичного розвитку міста"

Підвищення рівня громадської участі у прийнятті відповідальних рішень для сталого енергетичного розвитку українських міст та досягнення енергетичної незалежності нашої держави – це мета посібника «Організація та проведення громадських слухань із розгляду Планів дій зі сталого енергетичного розвитку: методичні рекомендації», розробленого Проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (Проект USAID).

МЕТА СТВОРЕННЯ ПОСІБНИКА

Громадські слухання вже стали звичною практикою у багатьох містах України, проте їхні організація та методи проведення потребують удосконалення. Деякі міста дотепер не мають ані Статуту міста, де б прописувалася процедура організації та проведення громадських слухань, ані положення щодо такого заходу. Самі громадські слухання іноді бувають формальними, і їм бракує конструктивної участі третіх сторін.

Відповідно, мета створення посібника полягає в тому, щоб надати особам та організаціям, які приймають рішення, методологію ефективного врахування громадської думки та свідчень щодо місцевої енергетичної політики і, зокрема,розробки та впровадження Планів дій зі сталого енергетичного розвитку міст. 

ЕФЕКТ, ЯКИЙ МАЄ СПРИЧИНИТИ ПОСІБНИК

Оскільки розвиток сталого енергетичного сектору міста стосується кожного мешканця, обговорення та прийняття рішень щодо сталої енергетики мають здійснюватися за умови реальної громадської участі. Конструктивну участь громадськості може забезпечити, зокрема, механізм громадських слухань, проте процес громадських слухань повинен відповідати певним вимогам.

Слідуючи рекомендаціям цього посібника щодо організації та проведення громадських слухань, державні установи та керуючі органи зможуть відкрити шлях громадянам та громадськості ефективно брати участь у прийнятті рішень, що сприятиме ширшій підтримці пропонованих рішень із боку громадськості.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПОСІБНИКА:

  •  представники органів місцевої влади;
  •  представники комунальних підприємств (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, громадського транспорту, міськсвітла, озеленення та благоустрою тощо);
  •  члени громадських організаці;
  • представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), органів самоорганізації населення (будинкових і вуличних комітетів);
  • громадяни.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

У першому розділіпосібника представлені передумови для створення Плану дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) – документу, який розробляють усі підписанти Угоди Мерів (Ініціативи Європейського Союзу) із метою зменшення споживання викопних ресурсів на 20%, збільшення використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії на 20% та скорочення викидів вуглекислого газу на 20%. З огляду на енергетичні та екологічні виклики, що постали перед Україною, українські міста активно долучаються до Європейської ініціативи. Для всіх 17 міст-партнерів Проекту USAID як підписантів Угоди мерів важливим завданням є розробка Планів дій зі сталого енергетичного розвитку. Втілення ПДСЕР у життя потребує постійної підтримки з боку місцевої громади, яку може забезпечити ефективне залучення громадськості до прийняття рішень.

Громадське слухання є ефективним інструментом врахування громадської думки. У другому розділі викладені складність та багатовимірність процесу формування громадської думки щодо політичних рішень.

Посібник розглядає переваги та недоліки референдуму та вибіркового соціологічного опитування, альтернативних способів визначення громадської думки. У посібнику зроблено висновок, що громадські слухання дають найбільший ефект, якщо вони «вбудовані» у систему постійного комплексного діалогу влади та громади.

У третьому розділі висвітлені основні етапи підготовки та організації громадських слухань: етап технічних рішень, етап політичних рішень, етап неформального обговорення, пік інформаційної кампанії під час проведення громадського слухання, завершальний етап – прийняття запропонованих громадою змін та оприлюднення результатів. Наголошено на важливості проведення інформаційної кампанії з висвітлення основних положень ПДСЕР. Інформування перед громадськими слуханнями є органічною складовою загальної інформаційної кампанії щодо впровадження ПДСЕР.

Рекомендації щодо організації громадських слухань стосуються вибору місця проведення заходу, запрошення учасників, анкетування, виступів експертів, пропозицій і зауважень учасників слухання, розробки сценарію заходу, ролі та функцій ведучого.

Значну увагу в посібнику приділено презентації ПДСЕР на громадських слуханнях. Рекомендовані, зокрема, оптимальні структура та формат презентації, проаналізовані поширені помилки як змісту, так і формату презентації. Наведено поради для кращого її сприйняття учасниками громадських слухань.

У додатках надано коротку версію Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста, а також анкету учасника громадських слухань.

Методичні рекомендації стануть у нагоді всім тим, хто зацікавлений у врахуванні конструктивної громадської думки під час прийняття відповідальних рішень стосовно сталого розвитку українських міст.

ОЧІКУВАНИЙ ВПЛИВ ПОСІБНИКА

У брошурі пропонується цілісний погляд на інструмент громадських слухань у контексті діяльності міської влади, що має назву «залучення громадськості до прийняття рішень». Таке комплексне бачення необхідно, адже громадське слухання демонструє найбільшу продуктивність, коли воно не є окремим заходом, а органічно вписано в системну цілеспрямовану роботу з громадськістю.

Основні положення та висновки брошури доводять, що спільна з громадою розробка енергетичної політики є більш прозорою, демократичною, враховує громадську думку та гарантує участь громади у реалізації енергетичної стратегії. Спільне погодження рішень на громадських слуханнях, яке всебічно розглядається у брошурі, підвищує їхню якість, ефективність і легітимність в очах українців.

ПРАКТИЧНА ДОСТУПНІСТЬ ПОСІБНИКА

Посібник був розповсюджений серед представників міст-партнерів Проекту USAID, щоб допомогти їм залучати мыстян до громадських слухань стосовно процесу підготовки ПДСЕР

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com