HomeДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУУдосконалення регуляторної та правової бази

Регуляторна та правова база

Проект USAID включає чотири напрямки діяльності:

1.   Удосконалення регуляторної та правової бази;
2.    Залучення івестицій в енергоефективність і чисту енергію;
3.    Розвиток професійного потенціалу та поширення кращих практик;
4.    Стратегія низьковуглецевого розвитку України.


НАПРЯМОК 1

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

Удосконалення системи регулювання тарифів і створення сприятливого регуляторного клімату дозволить забезпечити фінансову стійкість підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та підвищить інвестиційну привабливість сфери комунальних послуг. Прозора регуляторна політика, що враховує міжнародний досвід, допоможе запустити ринкові механізми для стимулювання більших обсягів інвестицій в енергетичний сектор, а також сприятиме заохочуванню підприємств до здійснення управління енергоспоживанням і мотивуватиме як постачальників, так і споживачів інвестувати в енергоефективність кінцевого споживання.

У рамках цієї діяльності Проект USAID вдосконалює нормативно-правову базу, необхідну для реформування муніципальної енергетичного сектору з метою залучення фінансування та інвестицій для енергоефективних проектів та заходів з використанням чистої енергії. Для досягнення цієї мети Проект працює з відповідними міністерствами і відомствами України, комітетами Верховної Ради України та іншими державними і приватними партнерами, зацікавленими у цьому процесі.

Нашими урядовими партнерами є:

Проект USAID зосереджує свою увагу на низці законодавчих актів та нормативів, а саме: внесення змін до будівельних норм; законопроекти та підзаконна нормативно-правова база щодо енергоефективності у будівлях, ЕСКО/EПК, комерційного обліку, житлово-комунальних послуг, поліпшення системи соціального захисту, розвитку ОСББ, та інше.

Завдання, які Проект USAID допомагає реалізовувати на національному рівні включають: 

Удосконалення системи регулювання тарифів:

У тісній взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Проект USAID допомагає Україні у процесі вдосконалення системи регулювання тарифів у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення шляхом покращення діючої системи регулювання ("витрати плюс") та запровадження нової системи регулювання (на принципах стимулюючого регулювання). Для цього експерти Проекту USAID та фахівці НКРЕКП працюють над розробкою нового та удосконаленням чинного законодавства, що повинно забезпечити зменшення збитковості підприємств, стимулювання їх до скорочення неефективних витрат та збільшення інвестицій у зазначені сфери. Діяльність щодо цього напрямку включає: допомогу в розробці нових порядків формування та процедур встановлення тарифів і пов’язаних з ними документів (порядку узгодження запозичень МФО, порядку урахування втрат теплової енергії тощо), розробку та удосконалення законодавства щодо стимулюючого тарифоутворення (розробка змін до методики оцінки активів, удосконалення порядків формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання тощо), дослідження кращих практик та міжнародного досвіду, а також розробку рекомендацій для України з питань двоставкових тарифів; урахування курсових різниць та показників якості в тарифах, включаючи визначення ключових показників якості; впровадження системи моніторингу якості послуг та забезпечення прозорості прийняття рішень щодо встановлення тарифів.

Станом на 15.11.2017 року за цим завданням досягнуто значного прогресу. Зокрема, прийнято 8 Постанов НКРЕКП щодо стимулюючого регулювання – 4 для сфери теплопостачання, 4 – для сфери централізованого водопостачання та водовідведення. Наразі очкується їх публікація в Урядовому кур’єрі, після чого вони набуть чинності.

Також триває робота щодо проведення тестових розрахунків тарифів на принципах стимулюючого регулювання,  підтримка НКРЕКП та ФДМУ щодо внесення фінальних змін до методики оцінки активів та підготовка методичних рекомендацій з розробки довгострокових інвестиційних програм.

Удосконалення політики соціального захисту:

У співпраці з Міністерством соціальної політики, Проект USAID забезпечує удосконалення системи соціального захисту для малозабезпечених споживачів житлово-комунальних послуг. Для цього Проект USAID проводить аналіз кращих світових практик, здійснює аналітичні дослідження і надає експертну підтримку щодо підготовки відповідних документів та конкретних рекомендацій для уряду та міст-партнерів. Рекомендації включають питання поліпшення системи цільових субсидій для вразливих верств населення, а також питання стимулювання енергозбереження домогосподарств, які отримують соціальну допомогу. Така політика повинна заохотити нсаселення до впровадження енергоефективних заходів, а також підвищити адресність субсидій і запровадити їх монетизацію.

Станом на 15 листопада 2017 р. в рамках Проекту USAID на основі аналізу програми житлових субсидій:

•    проведено аналіз соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та розроблено рекомендації щодо їх удосконалення;
•    розроблено Концепцію стимулювання до енергозбереження домогосподарств, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;
•    розроблено Концепцію монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Консультанти Проекту USAID брали участь у розробці та підготовці обґрунтувань проектів постанов КМУ України:

•    порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення - Затверджено постановою КМУ від 26 квітня 2017 року №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
•    зміни до соціальних нормативів користування послугами централізованого опалення та індивідуального опалення природним газом та електроенергією, затверджено постановою КМ України №51 від 6 лютого 2017 року;
•    порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню - затверджено постановою КМ України №1022 від 28 грудня 2016 року;
•    зміни до соціальних нормативів користування послугами електропостачання за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу - затверджено постановою КМ України від 28 жовтня 2015 р. № 842 Київ
•    зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - Постанова КМ України від 28.02.2015 №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій
•    порядок встановлення соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії - Постанову "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" №409 прийнято 06.08.2014.

Удосконалення регуляторної звітності та створення системи регуляторного обліку:

Експерти Проекту USAID та фахівці НКРЕКП спільно здійснюють удосконалення регуляторної звітності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення (ліцензіатів НКРЕКП) та запровадження системи регуляторного обліку, що сприяє створенню єдиної бази даних звітних показників. Оновлена регуляторна звітність дозволить запровадити єдині принципи формування звітних показників діяльності ліцензіатів НКРЕКП, допомагатиме НКРЕКП у визначенні рівня покриття тарифами собівартості, обґрунтуванні рішень щодо необхідності зміни тарифів та дозволить створити основу для запровадження національної системи бенчмаркінгу та переходу до стимулюючого регулювання. Так, станом на 15.11.2017 року набули чинності дві розроблені в рамках Проекту Постанови НКРЕКП: Постанова НКРЕКП №717 від 30.05.2017 "Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (набула чинності 14.09.2017) та Постанова НКРЕКП "Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання" № 1223 від 10.10.2017 (набула чинності 10.11.2017). Очікується, що аналогічний документ з обліку буде прийнятий для сфери централізованого водопостачання та водовідведення в листопаді 2017 року. До завершення Проекту НКРЕКП спільно з консультантами Проекту розроблять нові форми регуляторної звітності та правила обліку для ліцензіатів у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для сфери теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Створення та запровадження в НКРЕКП системи бенчмаркінгу та системи моніторингу якості у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення:

Проект USAID надає підтримку НКРЕКП у створенні та запровадженні моніторингу якості послуг та системи порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) діяльності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення – ліцензіатів НКРЕКП, а також пов'язаних з ними стимулів, які залежать від якості послуг та результатів діяльності.

Це завдання включає підготовку методології моніторингу якості послуг, розробку відповідного інструментарію для автоматизації моніторингу якості послуг (як на рівні підприємства, так і на рівні НКРЕКП), форм звітності для збору інформації щодо якості послуг, створення методичних засад запровадження системи бенчмаркінгу, а саме розробку рекомендацій щодо кластеризації підприємств, визначення набору ключових показників діяльності, підходів до проведення порівняльного аналізу, рекомендацій щодо оприлюднення результатів бенчмаркінгу та використання його результатів у регуляторній діяльності (у тому числі при визначенні та встановленні цільових показників, що застосовуються у стимулюючому регулюванні).

Станом на 15.11.2017 року до НКРЕКП офіційно передані методології моніторингу якості послуг, інструментарій для автоматизації моніторингу якості послуг та надано консультаційну підтримку у розробці форм звітності по якості у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, які прийнято Постановою НКРЕКП №226 від 23.02.2017 (набули чинності 23.08.2017).

Посилення інституційної спроможності НКРЕКП та підвищення рівня професійних знань фахівців підприємств ліцензіатів НКРЕКП

Одним із пріоритетних напрямів співпраці Проекту USAID та НКРЕКП є проведення навчальних заходів (семінарів, круглих столів тощо) як окремо для фахівців НКРЕКП, так і спільних заходів для представників НКРЕКП та підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення з міст-партнерів Проекту USAID. План таких навчальних заходів формується на основі опитування фахівців НКРЕКП та включає навчання з питань ціноутворення, обліку та оподаткування, інвестицій, технічних аспектів функціонування систем теплопостачання, запровадження виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива, роботи зі споживачами та ін. Окремі семінари проводяться із залученням міжнародних консультантів, які висвітлюють світовий досвід та практику запровадження стимулюючого регулювання, бенчмаркінгу тощо. Так, експертами Проекту USAID у 2016 році було проведено 10 навчальних семінарів для 512 учасників. Планом на 2017 рік передбачено проведення семи навчальних заходів. Станом на 15.11.2017 року шість семінарів вже проведено, їх учасниками стали 361 особа.

Законопроекти та підзаконна нормативно-правова база щодо енергоефективності у будівлях, ЕСКО/EПК, комерційного обліку, житлово-комунальних послуг, розвитку ОСББ.

У цій сфері досягнуто значного прогресу:

•    09.04.2015 прийнято Закон України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”
•    14.05.2015 прийнято Закон України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”
•    22.06.2017 прийнято Закон України “Про енергетичну ефективність будівель”
•    22.06.2017 прийнято Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”
•    09.11.2017 прийнято новий Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

Також станом на 15.11.2017 р. фахівці Проекту USAID долучені до розробки деяких підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких передбачає Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, а саме:

•    Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг
•    Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік.

Проведення Інформаційної кампанії щодо переваг енергоефективності, використання альтернативних джерел енергії, соціального захисту населення в умовах зростання тарифів:

Потужна інформаційна кампанія, яку реалізує команда Проекту USAID в усіх своїх містах-партнерах, з року в рік набирає обертів та стає потужною рушійною силою у зміні відношення українців до енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів, використання альтернативних джерел енергії, тощо. Так, за підтримки Проекту USAID в різних куточках України відбуваються тематичні заходи на національному та муніципальних рівня (прес-брифінги, навчання для журналістів, форуми, конференції, Дні сталої енергії,  та ін.). Команда та експерти Проекту USAID працюють над створенням та розповсюджують серед населення багаточисельні тематичні  брошури, листівки, плакати, інфографіку. Ці матеріалиі не тільки розповідають про енергоефективність, джерела чистої енергії, але й дають відповіді на найгостріші питання сьогодення – чому зростають тарифи, як отримати субсидії, як визначити розмір субсидії, як контролювати свої енерговитрати. Крім того, кожного року для своїх міст-партнерів команда Проекту створює тематичні бігборди та сітілайти, які.

З огляду на те, що для більшості українців на сьогоднішній день телебачення є найпопулярнішим джерелом інформації, команда Проекту USAID разом з партнерами створила та активно поширює власну телевізійну програму "Твій дім". Перший та другий сезони програми транслювалися на 35 національних та регіональних каналах та завоювали аудиторію у понад 4,7 млн телеглядачів. Також передача охопила понад 4,4 млн. користувачів мережі Facebook. Такий високий рівень популярності серед населення, спонукав команду Проекту USAID створити ще й третій сезон програми, який стартував на національному телеканалі UA:ПЕРШИЙ 13 жовтня 2017 року. Згідно опитуванню, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, понад 20% дорослого населення України переглянуло принаймні один випуск передачі. Крім того, команда Проекту USAID постійно створює соціальні відеоролики, які транслюються в ефірі національних та регіональних телеканалів та звертають увагу українців до ощадливого використання енергії, запровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках, використання альтернативних джерел енергії, створення ОСББ тощо.

Для того, щоб населення змогли отримати максимально вичерпні відповіді експертів та поради щодо того, як правильно утеплити свою оселю, як заощаджувати енергоресурси, як створити ОСББ, або які банки та на яких умовах кредитують енергоефективні заходи в житловому секторі – в червні 2016 року було створено спеціальну Гарячу лінію з питань енергозбереження. Поради від експертів Проекту за півроку вже отримали 1500 українців.

Результати соціологічного опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології у вересні 2017 року показали, що більш як 20% дорослого населення України впізнає інформаційні матеріали Проекту USAID, а понад 86% дорослого населення підтримує заходи з енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії.

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com