HomeДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУУдосконалення регуляторної та правової бази

Регуляторна та правова база

Проект USAID включає чотири напрямки діяльності:

1.   Удосконалення регуляторної та правової бази;
2.    Залучення івестицій в енергоефективність і чисту енергію;
3.    Розвиток професійного потенціалу та поширення кращих практик;
4.    Стратегія низьковуглецевого розвитку України.


НАПРЯМОК 1

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ТА ПРАВОВОЇ БАЗИ

Удосконалення системи регулювання тарифів і створення сприятливого політичного клімату дозволить забезпечити фінансову стійкість державних і приватних інвестицій в муніципальну енергоефективність. Такий підхід допоможе запустити ринкові механізми для стимулювання більших обсягів інвестицій в енергетичний сектор, а також сприятиме заохочуванню комунальних підприємств до здійснення управління енергоспоживанням і мотивуватиме як постачальників, так і споживачів інвестувати в енергоефективність кінцевого споживання.

У рамках цієї діяльності Проект USAID вдосконалює нормативно-правову базу, необхідну для реформування муніципальної енергетичного сектору з метою залучення фінансування та інвестицій для енергоефективних проектів та заходів з використанням чистої енергії. Для досягнення цієї мети Проект працює з відповідними міністерствами і відомствами України, комітетами Верховної Ради України та іншими державними і приватними партнерами, зацікавленими у цьому процесі.

Нашими урядовими партнерами є:

Проект USAID зосереджує свою увагу на низці законодавчих актів та нормативів, а саме: внесення змін до будівельних норм; законопроекти про енергоефективність у будівлях, ЕСКО/EПК, комерційний облік, житлово-комунальні послуги, поліпшення системи соціального захисту, розвиток ОСББ, та інше.

Завдання, які Проект USAID допомагає реалізовувати на національному рівні включають: 

Удосконалення системи регулювання тарифів:

У тісній взаємодії з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Проект USAID допомагає Україні у процесі вдосконалення системи регулювання тарифів у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення шляхом покращення діючої системи регулювання ("витрати плюс") та запровадження нової системи регулювання (на принципах стимулюючого регулювання). Для цього експерти Проекту USAID та фахівці НКРЕКП працюють над розробкою нового та удосконаленням чинного законодавства, що повинно забезпечити зменшення збитковості підприємств, стимулювання їх до скорочення неефективних витрат та збільшення інвестицій у зазначені сфери. Діяльність щодо цього напрямку включає: допомогу в розробці нових порядків формування та процедур встановлення тарифів і пов’язаних з ними документів (порядку узгодження запозичень МФО, порядку урахування втрат теплової енергії тощо), розробку та удосконалення законодавства щодо стимулюючого тарифоутворення (розробка змін до методики оцінки активів, удосконалення порядків формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання тощо), дослідження кращих практик та міжнародного досвіду, а також розробку рекомендацій для України з питань двоставкових тарифів; урахування курсових різниць та показників якості в тарифах, включаючи визначення ключових показників якості; впровадження системи моніторингу якості послуг та забезпечення прозорості прийняття рішень щодо встановлення тарифів.

Удосконалення політики соціального захисту:

У співпраці з Міністерством соціальної політики, Проект USAID забезпечує удосконалення системи соціального захисту для малозабезпечених споживачів житлово-комунальних послуг. Для цього Проект USAID проводить аналіз кращих світових практик, здійснює аналітичні дослідження і надає експертну підтримку щодо підготовки відповідних документів та конкретних рекомендацій для уряду та міст-партнерів. Рекомендації включають питання поліпшення системи цільових субсидій для вразливих верств населення, а також питання стимулювання енергозбереження домогосподарств, які отримують соціальну допомогу. Така політика повинна заохотити нсаселення до впровадження енергоефективних заходів, а також підвищити адресність субсидій і запровадити їх монетизацію.

Розробка регуляторної інформаційної системи:

Експерти Проекту USAID та фахівці НКРЕКП спільно розробляють інтегровану інформаційну систему шляхом удосконалення регуляторної звітності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення (ліцензіатів НКРЕКП) та сприяють створенню єдиної бази даних звітних показників. Оновлена регуляторна звітність дозволить запровадити єдині принципи формування звітних показників діяльності ліцензіатів НКРЕКП, допомагатиме НКРЕКП у визначенні рівня покриття тарифами собівартості, обґрунтуванні рішень щодо необхідності зміни тарифів та дозволить створити основу для запровадження національної системи бенчмаркінгу та переходу до стимулюючого регулювання.

Розробка бенчмаркінгу для підприємств, що надають комунальні послуги:

Проект USAID надає підтримку НКРЕКП у запровадженні моніторингу якості комунальних послуг та системи порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) ефективності діяльності підприємств, що надають комунальні послуги, а також пов'язаних з ними стимулів, які залежать від якості послуг та результатів діяльності. Це завдання включає підготовку методології моніторингу якості послуг, розробку відповідного інструменту для автоматизації моніторингу якості послуг (як на рівні підприємства, так і на рівні НКРЕКП), та форм звітності для збору інформації щодо якості послуг, створення методологічних засад національної системи бенчмаркінгу, а саме розробку рекомендацій щодо кластеризації підприємств, методів порівняльного аналізу, оприлюднення результатів бенчмаркінгу, а також підходів до використання його результатів у регуляторній діяльності.

Посилення інституціональної спроможності НКРЕКП та підвищення рівня професійних знань фахівців підприємств ліцензіатів НКРЕКП

Одним із пріоритетних напрямів співпраці Проекту USAID та НКРЕКП є проведення навчальних заходів (семінарів, круглих столів тощо) як окремо для фахівців НКРЕКП, так спільні заходи для представників НКРЕКП та підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення з міст-партнерів Проекту USAID. План таких навчальних заходів формується на основі опитування фахівців НКРЕКП та включає навчання з питань ціноутворення, обліку та оподаткування, інвестиційних програм, технічних аспектів функціонування систем теплопостачання, запровадження виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива, роботи зі споживачами та ін. Окремі семінари проводяться із залученням міжнародних консультантів, які висвітлюють світовий досвід та практику запровадження стимулюючого регулювання, бенчмаркінгу тощо. Так, експертами Проекту USAID у 2016 році було проведено 10 навчальних семінарів для 512 учасників.

Проведення Інформаційної кампанії щодо переваг енергоефективності, використання альтернативних джерел енергії, соціального захисту населення в умовах зростання тарифів:

Потужна інформаційна кампанія, яку реалізує команда Проекту USAID в усіх своїх містах-партнерах, з року в рік набирає обертів та стає потужною рушійною силою у зміні відношення українців до енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів, використання альтернативних джерел енергії, тощо. Так, за підтримки Проекту USAID в різних куточках України відбуваються тематичні заходи на національному та муніципальних рівня (прес-брифінги, навчання для журналістів, форуми, конференції, Дні сталої енергії,  та ін.). Команда та експерти Проекту USAID працюють над створенням та розповсюджують серед населення багаточисельні тематичні  брошури, листівки, плакати, інфографіку. Ці матеріалиі не тільки розповідають про енергоефективність, джерела чистої енергії, але й дають відповіді на найгостріші питання сьогодення – чому зростають тарифи, як отримати субсидії, як визначити розмір субсидії, як контролювати свої енерговитрати. Крім того, кожного року для своїх міст-партнерів команда Проекту створює тематичні бігборди та сітілайти, які.

З огляду на те, що для більшості українців на сьогоднішній день телебачення є найпопулярнішим джерелом інформації, команда Проекту USAID разом з партнерами створила та активно поширює власну телевізійну програму "Твій дім". Перший сезон програми, який  транслювався на 16 національних та регіональних каналах, переглянули понад 4,5 млн. українців та охоплено 2,8 млн. користувачів мережі Facebook. Такий високий рівень популярності серед населення, спонукав команду Проекту створити другий сезон програми. Наразі його дивляться глядачі 19 українських телеканалів з аудиторією 2.5 млн.людей та 678 тис. користувачів Facebook. Крім того, команда Проекту USAID постійно створює соціальні відеоролики, які транслюються в ефірі національних та регіональних телеканалів та звертають увагу українців до ощадливого використання енергії, запровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках, використання альтернативних джерел енергії, створення ОСББ тощо.

Для того, щоб населення змогли отримати максимально вичерпні відповіді експертів та поради щодо того, як правильно утеплити свою оселю, як заощаджувати енергоресурси, як створити ОСББ, або які банки та на яких умовах кредитують енергоефективні заходи в житловому секторі – в червні 2016 року було створено спеціальну Гарячу лінію з питань енергозбереження. Поради від експертів Проекту за півроку вже отримали 1500 українців.

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com