HomeДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУУдосконалення регуляторної та правової бази

Регуляторна та правова база

Проект USAID включає чотири напрямки діяльності:

1.   Удосконалення регуляторної та правової бази;
2.    Залучення івестицій в енергоефективність і чисту енергію;
3.    Розвиток професійного потенціалу та поширення кращих практик;
4.    Стратегія низьковуглецевого розвитку України.


НАПРЯМОК 1

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ

Удосконалення системи регулювання тарифів і створення сприятливого регуляторного клімату дозволяє забезпечити фінансову стійкість підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та підвищує інвестиційну привабливість сфери комунальних послуг. Прозора регуляторна політика, що враховує міжнародний досвід, допомагає запустити ринкові механізми для стимулювання більших обсягів інвестицій в енергетичний сектор, а також сприяє заохочуванню підприємств до здійснення управління енергоспоживанням і мотивує як постачальників, так і споживачів інвестувати в енергоефективність кінцевого споживання.

У рамках цієї діяльності Проект USAID вдосконалював нормативно-правову базу, необхідну для реформування муніципального енергетичного сектору з метою залучення фінансування та інвестицій для енергоефективних проектів та заходів з використанням чистої енергії. Для досягнення цієї мети Проект працював з відповідними міністерствами і відомствами України, комітетами Верховної Ради України та іншими державними і приватними партнерами, зацікавленими у цьому процесі.

Проект розпочав свою діяльність в Україні у жовтні 2013 року.

Весь цей час нашими партнерами у досягненні позитивних змін були:

Ми також тісно співпрацювали з Кабінетом міністрів України і профільними комітетами Верховної Ради, органами місцевого самоврядування, а також недержавними організаціями.

Нашими соратниками у впровадженні важливих для України реформ були також і міжнародні фінансові організації, серед яких Світовий Банк (WB), Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Європейський інвестиційний банк (EIB), Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) та проекти технічної допомоги донорів, таких як Європейський Союз (ЄC), Програма розвитку ООН (UNDP), Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Експерти Проекту разом із партнерами брали участь у робочих групах Парламенту, Уряду та інших відомств з метою розробки нових законів і підзаконних актів, а також внесення змін до чинних нормативно-правових актів. Експерти Проекту надавали допомогу в розробці ключових законів для реформування сектора муніципальної енергетики і житлово-комунальних послуг, у розробці правових механізмів залучення інвестицій для проектів з енергоефективності і заходів з чистої енергії, підвищенні ефективності та прозорості системи формування тарифів, покращенні рівня соціального захисту населення і сприянні розвитку ОСББ.

Підтримка у розробці законодавства

 • Національна енергетична стратегія до 2035 року;
 • Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року;
 • Національний план дій з енергоефективності до 2020 року;
 • Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";
 • Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та підзаконні нормативно-правові акти;
 • Закон України "Про ЕСКО" та підзаконні нормативно-правові акти ("Про внесення змін до Закону  "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації");
 • Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення";
 • Закон України "Про теплопостачання;
 • Закон України "Про житлово-комунальні послуги";
 • Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання";
 • Закон України "Про енергоефективність будівель".

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ПРОЕКТ ДОПОМІГ РЕАЛІЗУВАТИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У СФЕРАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

У тісній взаємодії фахівці НКРЕКП та експерти Проекту розробили низку документів для тарифної реформи у сферах теплопостачання та централізованого водопостачання і водовідведення, що «відкриває» стимули для своєчасного та достатнього інвестування, підвищення ефективності діяльності та покращення якості теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Удосконалення системи державного регулювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

У співпраці з НКРЕКП експерти Проекту USAID розробили необхідну законодавчу базу для переходу від чинної системи регулювання тарифів (витрати плюс) до системи на принципах стимулюючого регулювання. Впровадження стимулюючого регулювання забезпечить своєчасне інвестування, підвищення ефективності та якості послуг.

Удосконалення системи державного регулювання сфери муніципальної енергетики проводилося паралельно з розбудовою потенціалу. Для НКРЕКП та ліцензіатів сфер теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення були проведені масштабні навчальні заходи з питань прозорості регулювання, стимулюючого регулювання тарифів, розробки систем бенчмаркінгу та моніторингу якості послуг, удосконалення системи регуляторної звітності та запровадження практики відокремленого регуляторного обліку за видами ліцензованої діяльності та інші.

Посилення інституційної спроможності НКРЕКП та підвищення рівня професійних знань фахівців підприємств ліцензіатів НКРЕКП

Одним із пріоритетних напрямів співпраці Проекту USAID та НКРЕКП було проведення навчальних заходів (семінарів, круглих столів тощо) як окремо для фахівців НКРЕКП, так і спільних заходів для представників НКРЕКП та підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення з міст-партнерів Проекту USAID. План таких навчальних заходів формувався на основі опитування фахівців НКРЕКП та включав навчання з питань ціноутворення, обліку та оподаткування, інвестицій, технічних аспектів функціонування систем теплопостачання, запровадження виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива, роботи зі споживачами та ін. Окремі семінари проводилися із залученням міжнародних консультантів, які висвітлювали світовий досвід та практику запровадження стимулюючого регулювання, бенчмаркінгу тощо. За 2014-2017 рр. було проведено 34 семінари, які відвідали 1472 учасники.

Розробка системи бенчмаркінгу на основі кращих світових практик

Як невід’ємну складову для запровадження стимулюючого регулювання тарифів було розроблено систему бенчмаркінгу для суб’єктів у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. В рамках цієї допомоги було проведено комплексний аналіз діяльності підприємств зазначених сфер,  визначено цільові показники ефективності та первинні дані для їхнього розрахунку, здійснено кластеризацію ліцензіатів. Методологічні звіти й весь масив даних було передано до НКРЕКП.

Розробка системи моніторингу якості на основі кращих міжнародних практик

У рамках цієї діяльності було розроблено методологію оцінки та моніторингу якості для сфер теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, яка враховує побудову системного підходу до нормативних вимог якості послуг. Були розроблені автоматизовані системи для моніторингу показників якості, надано допомогу в розробці форм звітності щодо якості послуг. Форми були затверджені НКРЕКП.

Прозорість регулювання тарифів

Якість комунальних послуг з точки зору споживачів оцінювалася за допомогою спеціалізованого опитування. Ця робота охоплювала підготовку методології та інструментарію для дослідження думок споживачів щодо якості певних видів комунальних послуг і потенційну готовність платити більше у разі надання послуг кращої якості. Результати опитування були представлені у звіті в 2016 році.

На більш довгострокову перспективу новостворена система моніторингу якості послуг дає змогу регуляторному органу визначати з великою точністю цільові показники якості, що потребують вдосконалення в рамках стимулюючого регулювання.

Фахівцями Проекту було проаналізовано та описано рекомендації щодо регуляторної прозорості формування та встановлення тарифів, які відображено у відповідному звіті.

Покращення регуляторної звітності полягало в допомозі у вдосконаленні чинних форм та інструкцій до їхнього заповнення та підготовці проекту відповідної Постанови НКРЕКП (затверджена і набула чинності в 2017 році в рамках тарифного регулювання на основі витрати плюс). Підготовлені й перебувають у процесі консультацій проекти нових форм регуляторної звітності та інструкцій для підприємств на принципах стимулюючого регулювання.

Удосконалення регуляторної звітності та створення системи регуляторного обліку

Експерти Проекту USAID та фахівці НКРЕКП спільно здійснювали удосконалення регуляторної звітності підприємств теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення (ліцензіатів НКРЕКП) та запровадження системи регуляторного обліку, що сприяє створенню єдиної бази даних звітних показників. Оновлена регуляторна звітність дозволяє запровадити єдині принципи формування звітних показників діяльності ліцензіатів НКРЕКП, допомагає НКРЕКП у визначенні рівня покриття тарифами собівартості, обґрунтуванні рішень щодо необхідності зміни тарифів та дозволяє створити основу для запровадження національної системи бенчмаркінгу та переходу до стимулюючого регулювання. Так, в 2017 році набули чинності дві розроблені в рамках Проекту Постанови НКРЕКП: Постанова НКРЕКП №717 від 30.05.2017 "Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (набула чинності 14.09.2017) та Постанова НКРЕКП "Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання" № 1223 від 10.10.2017 (набула чинності 10.11.2017). Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення № 1474 від 27.12.2017 прийнята, але ще не набула чинності.

Також в рамках Проекту в кінці 2017 року НКРЕКП спільно з консультантами розробили нові форми регуляторної звітності та правила обліку для ліцензіатів у разі застосування тарифів на принципах стимулюючого регулювання для сфери теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення. Для сфери теплопостачання один з документів, а саме Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання» № 361 від 23.03.2018 прийнята, але не набула чинності.

Удосконалення політики соціального захисту

У співпраці з Міністерством соціальної політики Проект USAID допоміг удосконалити систему соціального захисту для малозабезпечених споживачів житлово-комунальних послуг. Для цього експерти Проекту проаналізуали кращі світові практики, провели аналітичні дослідження і надали експертну підтримку щодо підготовки відповідних документів та конкретних рекомендацій для уряду та міст-партнерів. Мета спільних напрацювань: зробити систему цільових субсидій більш доступною для вразливих верств населення. Розроблена довгострокова модель консолідує стимули до енергозбереження з боку тих, хто отримує соціальну допомогу, а також дозволяє підвищити прозорість і планування системи субсидій з боку держави. Запропоновані зміни мають на меті заохотити населення до впровадження енергоефективних заходів, а також підвищити адресність субсидій і стимулювати їхню монетизацію.

Зокрема, допомога Проекту USAID включала: 

 • аналіз споживання житлово-комунальних послуг малозабезпеченими домогосподарствами та підготовку рекомендацій щодо запровадження соціальних нормативів;
 • розробку і впровадження соціальних нормативів;
 • розробку рекомендацій щодо удосконалення та спрощення порядку надання субсидій;
 • участь у впровадженні нових механізмів надання субсидій;
 • проведення інформаційної кампанії щодо нових правил та механізмів надання субсидій; 
 • проведення навчання та надання консультацій для понад 3000 працівників регіональних офісів Міністерства соціальної політики.

У РЕЗУЛЬТАТІ СУБСИДІЇ ОТРИМАЛИ 6,5 МЛН ДОМОГОСПОДАРСТВ, ЩО ДОЗВОЛИЛО ЗНЯТИ СОЦІАЛЬНУ НАПРУГУ ПІД ЧАС СТРІМКОГО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ В ОПАЛЮВАЛЬНІ СЕЗОНИ 2015-2016 ТА 2016-2017 РОКІВ.

 • розробку Концепції стимулювання до енергозбереження домогосподарств, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг; 
 • розробку Концепції монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

ЗАВДАННЯ, ЯКІ ПРОЕКТ ДОПОМІГ РЕАЛІЗУВАТИ

Разом зі спеціалістами Держенергоефективності експерти Проекту USAID реалізували низку ініціатив, які стали рушійною силою в процесі впровадження широкомасштабних змін у сфері енергоефективності та використання відновлюваної енергії, а саме:

 • розробили та сприяли прийняттю "Національного плану з енергоефективнасті та "Національного плану з відновлюваної енергетики", а також законів "Про енергетичну ефективність будівель",  "Про  внесення  змін  до  закону "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії", "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації";
 • провели початковий аналіз ресурсного потенціалу біомаси та описали рекомендації щодо організації ринкового обігу біомаси з метою збільшення її використання та забезпечення того, щоб попит на тверде паливо в Україні задовольнявся на основі ринкових принципів. Звіт і пакет законопроектів подано на розгляд Держенергоефективності;
 • розробили рекомендації щодо надання доступу до інфраструктури теплових мереж «третім особам» (демонополізація ринку теплопостачання) з метою підвищення інвестиційної привабливості та нарощування частки альтернативного палива в секторі теплопостачання; економічну модель було адаптовано для умов України. Звіт і пакет законопроектів подано на розгляд Держенергоефективності. Також було проведено оцінку систем централізованого теплопостачання кількох пілотних міст з точки зору можливостей оптимізації та інтеграції мереж. З метою отримання оптимальних показників для підвищення ефективності системи і створення можливостей використання залишкової (чи іншої) теплової енергії для постачання в інтегровану мережу – було проведено роботи з технічно-інженерного моделювання. Такий підхід дозволить підвищити стабільність системи, водночас зменшивши вартість теплової енергії; 
 • працювали над проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива". Цей законопроект було розроблено на виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики. Проект Закону спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел. Для впровадження закону Проектом USAID вже підготовлено та проведено обговорення національного стандарту "Біопаливо рідке та газове. Вимоги до скорочення викидів парникових газів"; 
 • започаткували та активно підтримували державну програму "теплих кредитів", а також сприяли прийняттю більш ніж 150 муніципальних програм;
 • забезпечили можливість проведення ЕСКО-тендерів через Систему публічних електронних закупівель "ProZorro", що вже в 2018 році допоможе укласти близько 250 ЕСКО-договорів у бюджетній сфері;
 • ці та багато інших ініціатив дозволили Україні зробити важливі кроки на шляху до впровадження енергоефективних заходів та використання альтернативних джерел енергії, що в свою чергу створить міцний фундамент для забезпечення енергетичної безпеки та енергонезалежності нашої держави.

Законопроекти та підзаконна нормативно-правова база щодо енергоефективності у будівлях, ЕСКО/EПК, комерційного обліку, житлово-комунальних послуг, розвитку ОСББ.

У цій сфері досягнуто значного прогресу:

•    09.04.2015 прийнято Закон України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”;
•    14.05.2015 прийнято Закон України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”;
•    22.06.2017 прийнято Закон України “Про енергетичну ефективність будівель”;
•    22.06.2017 прийнято Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;
•    09.11.2017 прийнято новий Закон України “Про житлово-комунальні послуги”.

Також фахівці Проекту USAID долучені до розробки деяких підзаконних нормативно-правових актів, прийняття яких передбачає Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, а саме:

 • методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг; 
 • порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік.

Та Закон України “Про житлово-комунальні послуги", а саме: 

 • зміни до порядків формування тарифів, затверджених Постановою КМУ № 869 від 1.06.2011 проекти типових договорів про надання комунальної послуги з постачання теплової енергії.   

Консультанти Проекту USAID брали участь у розробці та підготовці обґрунтувань проектів постанов КМУ України: 

 • порядок розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення - Затверджено постановою КМУ від 26 квітня 2017 року № 300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»; 
 • зміни до соціальних нормативів користування послугами централізованого опалення та індивідуального опалення природним газом та електроенергією, затверджено постановою КМ України № 51 від 6 лютого 2017 року;
 • порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню - затверджено постановою КМ України № 1022 від 28 грудня 2016 року;
 • зміни до соціальних нормативів користування послугами електропостачання за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу - затверджено постановою КМ України від 28 жовтня 2015 р. № 842 Київ; 
 • зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - Постанова КМ України від 28.02.2015 № 106 "Про удосконалення порядку надання житлових субсидій"; 
 • порядок встановлення соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії - Постанову "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" № 409 прийнято 06.08.2014.

 

ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ ЩОДО ПЕРЕВАГ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ТАРИФІВ

Потужна інформаційна кампанія, яку реалізовувала команда Проекту USAID в усіх своїх містах-партнерах, з року в рік набирала обертів та стала потужною рушійною силою у зміні відношення українців до енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів, використання альтернативних джерел енергії тощо. Так, за підтримки Проекту USAID в різних куточках України відбулися тематичні заходи на національному та муніципальних рівнях (прес-брифінги, навчання для журналістів, форуми, конференції, Дні сталої енергії та ін.). Команда та експерти Проекту USAID працювали над створенням та розповсюджували серед населення багаточисельні тематичні  брошури, листівки, плакати, інфографіку. Ці матеріалиі не тільки розповідають про енергоефективність, джерела чистої енергії, але й дають відповіді на найгостріші питання сьогодення – чому зростають тарифи, як отримати субсидії, як визначити розмір субсидії, як контролювати свої енерговитрати. Крім того,  для своїх міст-партнерів команда Проекту створила  понад 4 500 тематичних бігбордів та сітілайтів.

Результати соціологічного опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології у вересні 2017 року, показали, що більш як 20% дорослого населення України впізнає інформаційні матеріали Проекту USAID, а понад 86% дорослого населення підтримує заходи з енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії.

З огляду на те, що для більшості українців на сьогоднішній день телебачення є найпопулярнішим джерелом інформації, команда Проекту USAID разом з партнерами створила та активно поширювала власну телевізійну програму "Твій дім".
У програмі можна побачити, як зробити проживання у власному будинку комфортнішим та довідатися про історії людей, які вирішили створити ОСББ, взяти "теплі кредити", термомодернізувати свої будинки та встановити енергозберігаюче обладнання. Вже у першому сезоні програма "Твій дім" захопила неабияку увагу українців та увійшла в десятку найрейтинговіших телепередач каналу. Успіх першого сезону телепередачі спонукав нас до створення другого, а потім і третього, який вийшов на екрани в жовтні 2017 року. Загалом нашу програму у своєму ефірі показали 35 українських телеканалів з аудиторією 4,7 млн людей, а також переглянули понад 2 млн користувачів у Facebook. Останній наш сезон мав дещо інший формат, ніж перші два. По-перше, випуски телепередачі вдвічі довші (26 хвилин), сфокусовані на правових та технічних питаннях житлово-комунального господарства та послуг у цій сфері. В новому сезоні мова йде про найтиповіші проблеми для більшості українських багатоквартирних будинків та надаються ключі до їх вирішення. На додаток показуємо лайфхаки, які допомагають зробити власний дім більш енергоефективним. Прикладний підхід програми до вирішення типових проблем у житловому секторі сподобався українцям, про що свідчить рейтинг програми, у якому вона посідає почесне 5 місце серед найпопулярніших передач національного каналу UA-ПЕРШИЙ.

Згідно з опитуванням, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, понад 20% дорослого населення України переглянуло принаймні один випуск передачі. Крім того, команда Проекту USAID постійно створювала соціальні відеоролики, які транслювалися в ефірі національних та регіональних телеканалів та привертали увагу українців до ощадливого використання енергії, запровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, використання альтернативних джерел енергії, створення ОСББ тощо. 


Спецпроект «Обозреватель»

Об'єднавши свої зусилля з редакцією одного з найпопулярніших інтернет-видань в Україні, команда Проекту USAID створила серію тематичних публікацій. У них ми розказували  про способи скорочення енерговитрат та зменшення рахунків у платіжках за комунальні послуги, особливості функціонування та ефективного управління ОСББ, а також про дієві поради щодо проведення термомодернізації у житлових будинках. Впродовж чотирьох місяців було створено 12 статей, які переглянули близько 170 000 українців.

Робота зі ЗМІ

Насамперед було важливо довести журналістам необхідність висвітлювати теми енергетичної реформи та житлово-комунальних послуг об’єктивно та професійно, залишаючи упередженість та «смажені» факти в минулому. Ще одним ключовим завданням було навчити їх подавати інформацію про досить складні технічні аспекти та законодавчі норми точно й просто. Саме від знань журналістів та якості їхніх матеріалів залежать правильність висновків, які зроблять українці, а відтак – рішення, які вони приймуть. Розуміючи це, ми створили серію інтерактивних тренінгів для представників регіональних та національних ЗМІ, де навчання поєднувалося з прес-турами на об’єкти – підприємства та ОСББ, які активно впроваджують енергозберігаючі заходи та використовують альтернативні джерела енергії.

Поступово разом з експертами Проекту USAID журналісти вивчили сучасні технології енергетичної модернізації будівель, критерії обладнання та матеріалів для якісного виконання робіт, послідовність дій та рішень для ефективного використання енергоресурсів та економії сімейних коштів. Крім того, наші учасники дізналися про новітні технології подання інформації на різних медіа платформах, використання правильної термінології у статтях і відеосюжетах. Проаналізували ми й найпоширеніші міфи, якими «обросли» новоприйняті закони про «комерційний облік» та «житлово-комунальні послуги», а також історії про створення та функціонування ОСББ. Загалом участь у тренінгах взяли 615 українських журналістів.

Для того, щоб населення змогло отримати максимально вичерпні відповіді експертів та поради щодо того, як правильно утеплити свою оселю, як заощаджувати енергоресурси, як створити ОСББ, або які банки та на яких умовах кредитують енергоефективні заходи в житловому секторі – в червні 2016 року було створено спеціальну Гарячу лінію з питань енергозбереження. Поради від експертів Проекту отримали понад 10 000 українців.

Результати соціологічного опитування, яке проводив 
Київський міжнародний інститут соціології у вересні 2017 року показали, що більш як 20% дорослого населення України впізнає інформаційні матеріали Проекту USAID, а понад 86% дорослого населення підтримує заходи з енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії.

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com