HomeДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯArticlesПосібник з муніципального енергетичного менеджменту

Посібник з муніципального енергетичного менеджменту

Посібник  з енергетичного менеджменту, який розроблено фахівцями Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», розраховано для керівного складу міст, комунальних підприємств, які надають комунальні послуги, для фахівців місцевих громад. Посібник буде також корисним для викладачів ВУЗів, студентів енергетичних факультетів і професійних енергоаудиторів.

Посібник має стимулювати впровадження енергетичного менеджменту в усіх сферах господарства,  зміни світогляду та менталітету населення, швидкого та значимого скорочення споживання енергетичних ресурсів.

Всі, хто отримав посібник, оцінять його зміст і необхідність знань, які там викладені.  Але потрібно, щоб посібник став настільним документом більшості керівників і фахівців міст та підприємств України.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПОСІБНИК

У зв’язку зі збільшенням інвестицій в енергетичний сектор України найчастіше перевага надається витратним, але популярним на сьогоднішній день технологіям відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Для країн із розвинутою системою енергетичного менеджменту, де є в наявності фінансові ресурси, але вже вичерпані можливості підвищення енергоефективності за рахунок традиційних джерел енергії, це є правильним і своєчасним рішенням.

Для України, де традиційні джерела енергії мають великий потенціал підвищення енергоефективності, а енергетичний менеджмент знаходиться на початковому етапі, побудова ефективної енергетики згідно з рекомендаціями міжнародної організації «Асоціація інженерів енергетиків» (АЕЕ)  має бути у вигляді піраміди, що наведена нижче. 

Ефективна енергетика будується саме за такою послідовністю:

·        Енергозбереження – це підвалини ефективної енергетики. Цей підхід має на меті значне скорочення споживання енергії за рахунок упровадження маловитратних та організаційних заходів, що досягається впровадженням системи енергетичного менеджменту.

·        Підвищення енергоефективності – це реабілітація / модернізація наявних систем енергозабезпечення та енергоспоживання, що  підвищує ККД обладнання і систем.

·        Запит на енергоносії – це диверсифікація джерел енергії, до якої слід приступити після того, як буде вичерпано джерела підвищення енергоефективності наявних  систем генерації та споживання енергії.

·        Відновлювані джерела енергії – це великовитратні, але екологічно привабливі проекти, до яких слід приступати після вичерпання можливостей вдосконалення систем енергозабезпечення та споживання, які наведені вище.

Посібник складається з десяти важливих розділів, які стосуються створення та функціонування систем енергетичного менеджменту в містах і на комунальних підприємствах.

У першому надано коротку характеристику комунальних послуг в Україні як об’єкта енергетичного менеджменту. Другий розділ описує чинну регуляторну базу для енергоменеджменту. У четвертому розділі міститься опис системи енергетичного менеджменту згідно зі стандартами з енергетичного менеджментуISO 50001. У п’ятому розділі описано необхідність збору даних, створення аналітичної, моніторингової та інформаційної системРозділи 6, 7 та 8 присвячені проведенню енергетичних аудитів комунальних систем і будівель. Дев’ятий описує екологічні аспекти та аспекти викидів ПГ. У десятому  розглядаються специфічні особливості закупівель послуг, які стосуються енергоменеджменту.

ПРАКТИЧНА ДОСТУПНІСТЬ ПОСІБНИКА

Посібник було розповсюджено в містах-партнерах Проекту та серед  інших зацікавлених сторін. 

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com